Program Regionalny

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniach 27-28 stycznia 2020 r.

23 stycznia, 2020

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkanie z doradcą zawodowym w dniu 23 stycznia 2020 r.

21 stycznia, 2020

Informujemy, że dnia 23.01.2020 r. o godz. 18:30 został wyznaczony terminy spotkania z doradcą zawodowym dla osoby o numerze identyfikacyjnym formularza rekrutacyjnego E‑40/2020. Miejsce: Biuro Rekrutacyjno – Konsultacyjne w Ełku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, ul. Suwalska 38

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi dnia 24 stycznia 2020 r.

20 stycznia, 2020

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniach 22-23 stycznia 2020 r.

18 stycznia, 2020

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniach 20-21 stycznia 2020 r.

16 stycznia, 2020

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Zmiana terminu otwarcia Biura rekrutacyjno-konsultacyjnego w Olecku

15 stycznia, 2020

Informujemy, że Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Olecku dnia 16.01.2020 r. (czwartek) będzie nieczynne. W związku z powyższym biuro będzie otwarte dnia 20.01.2020 r. (poniedziałek) w godzinach 15:30 – 19:30. Za utrudnienia przepraszamy.

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w Gołdapi w dniu 17 stycznia 2020 r.

13 stycznia, 2020

Informujemy, że został wyznaczony termin rozmowy z doradcą zawodowym dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkanie informacyjne w Ełku „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

10 grudnia, 2019

Informacje o spotkaniu Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w Ełku „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”. Spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2020r. od 10:00 do 12:50 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego (DOCX 53 […]

Read More

Rekrutacja do projektu „Własna firma w EGO”

2 grudnia, 2019

Informujemy, że w dniach od 7 do 20 stycznia 2020 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do III edycji projektu „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Read More

Rozliczenie poniesionych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego

6 sierpnia, 2019

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia do Biura projektu w Gołdapi: zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS, oświadczenia o poniesionych wydatkach w ramach finansowego wsparcia pomostowego. Powyższe dokumenty należy składać co miesiąc w terminie do 14-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca po […]

Read More