Program Regionalny

Harmonogram udzielania wsparcia w formie doradztwa indywidualnego udzielane do dnia zarejestrowania działalności gospodarczej

28 lutego, 2020

Informujemy, że w dniach 12 marca – 27 marca 2020 r. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO” będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Biurem Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski, ul. Unii Europejskiej 4, lok. 204, 86-050 Solec Kujawski. Zakres doradztwa obejmuje wypełnianie biznesplanów […]

Read More

UWAGA! Zmiana wykładowcy szkolenia grupowego w Ełku

27 lutego, 2020

Informujemy, że nastąpiła zmiana wykładowcy II grupy szkolenia realizowanego w Ełku w okresie od 02.03.2020 r. do 06.03.2020 r. Wykładowcą na szkoleniu będzie p. Piotr Radkowski.

Read More

Harmonogram udzielania wsparcia w formie szkolenia grupowego

21 lutego, 2020

Informujemy, że w dniach 2-6 marca 2020 r. będzie realizowane szkolenie grupowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Usługa szkoleniowa będzie realizowana przez Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski, ul. Unii Europejskiej 4, lok. 204, 86-050 Solec Kujawski. Szkolenie […]

Read More

WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

17 lutego, 2020

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została rekrutacja do III edycji projektu „Własna firma w EGO”. Do udziału zakwalifikowanych zostało 51 kandydatów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową. LISTA RANKINGOWA DO III EDYCJI PROJEKTU Zgodnie z § 7 ust. 22 Regulaminu projektu „Własna firma w EGO” od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie. Planowany termin szkoleń dla osób […]

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi dnia 4 lutego 2020 r.

31 stycznia, 2020

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi dnia 31 stycznia 2020 r.

28 stycznia, 2020

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniach 29-30 stycznia 2020 r.

25 stycznia, 2020

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniach 27-28 stycznia 2020 r.

23 stycznia, 2020

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkanie z doradcą zawodowym w dniu 23 stycznia 2020 r.

21 stycznia, 2020

Informujemy, że dnia 23.01.2020 r. o godz. 18:30 został wyznaczony terminy spotkania z doradcą zawodowym dla osoby o numerze identyfikacyjnym formularza rekrutacyjnego E‑40/2020. Miejsce: Biuro Rekrutacyjno – Konsultacyjne w Ełku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, ul. Suwalska 38

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi dnia 24 stycznia 2020 r.

20 stycznia, 2020

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More