Doradztwo będzie realizowane w 2 miejscach:

  1. w Ełku:

Hotel Rydzewski ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk – Sala szkoleniowa III piętro (grupa I i II)

liczba uczestników: 12 osób

  1. w Gołdapi:

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II ul. Księdza Popiełuszki 2,19-500 Gołdap – Sala szkoleniowa nr 6.

liczba uczestników: 14 osób.