Informujemy, że od dnia 25.06.2020 r. do końca sierpnia br. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO”, którzy otrzymali wsparcie finansowe na otwarcie działalności w ramach projektu, będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 4 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski, ul. Unii Europejskiej 4, lok. 204, 86-050 Solec Kujawski.

W najbliższym czasie wykonawca usługi będzie kontaktował się z Państwem celem umówienia konkretnego terminu doradztwa.

Zakres doradztwa obejmuje:

  1. pomoc w przygotowaniu dokumentacji w celu rozliczenia otrzymanej dotacji inwestycyjnej,
  2. doradztwo w zakresie prawidłowego wydatkowania dotacji i wsparcia pomostowego (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane),
  3. pomoc przy wypełnieniu dokumentów skierowanych do ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji publicznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Doradztwo w miesiącu czerwcu będzie realizowane w 2 miejscach:

  • w Ełku:

Hotel Rydzewski ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk – Sala szkoleniowa III piętro (grupa I i II)

liczba uczestników: 28 osób

  • w Gołdapi:

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II ul. Księdza Popiełuszki 2,19-500 Gołdap – Sala szkoleniowa 013.

liczba uczestników: 16 osób.