Informujemy, że w dniach od 4 do 10 czerwca 2020 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma w EGO”.

Finansowe wsparcie pomostowe jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą finansową wspomagającą uczestnika projektu (przedsiębiorcę) do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej w formie comiesięcznych transz w wysokości nie większej niż 1 260 złotych miesięcznie. Pomoc wypłacana będzie na wniosek przedsiębiorcy przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego.

 Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Wnioski będą przyjmowane w okresie naboru w Biurze projektu w Gołdapi.

 Należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o finansowe wsparcie pomostowe. (pdf)
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. (pdf)

 Wnioski dostępne są również w biurze projektu:

 Biuro Projektu
siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi
Krótka 1, 19-500 Gołdap
tel. 87/615-44-30
godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500