Informujemy, że w dniach od 1 do 7 kwietnia 2020 r. (bez soboty i niedzieli) odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji w ramach projektu „Własna firma w EGO”.

 Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Należy złożyć w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

  • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji (wniosek o dotację),
  • załącznik 1 do Wniosku o dotację – Biznesplan,
  • załącznik 2 do Wniosku o dotację – Harmonogram inwestycji,
  • załącznik 3 do Wniosku o dotację – Oświadczenia,
  • załącznik 4 do Wniosku o dotację – Oświadczenie o statusie podatnika VAT,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • inne (np. deklaracje współpracy, kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie zawodowe – nie dołączone wcześniej przy formularzu rekrutacyjnym) – 1 egzemplarz.

Kopię dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem Sars-CoV-2 pracownicy biur będą dostępni tylko telefonicznie i mailowo.

Wnioski można przesłać drogą pocztową na adres biura projektu w Gołdapi lub złożyć osobiście w biurze projektu w Gołdapi lub w biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku poprzez wrzucenie do ustawionego pojemnika.

Dokumenty należy włożyć do koperty. Na kopercie należy podać imię i nazwisko oraz nr telefonu do kontaktu.

Biuro Projektu
siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi
Krótka 1, 19-500 Gołdap
tel. 87/615-44-30
godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500

 

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Ełku
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
Suwalska 38, 19-300 Ełk
tel. 87/629-02-00
(czynne w godz. 1530-1930)

 

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Olecku
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko
tel. 87/520-30-78 wew. 234
(czynne w czwartek 02.04.2020 r. i wtorek 07.04.2020 r. w godz. 1530-1930)

 Z uwagi na stan epidemii w kraju i zmieniającą się sytuację, prosimy o śledzenie strony internetowej projektu.