Informujemy, że zaplanowane na dzień 26 i 27 marca 2020 r. podstawowe  doradztwo indywidualne realizowane w Gołdapi – doradca Robert Panek, zostaje przesunięte na dzień 28, 30 i 31 marca 2020 r. i będzie realizowane przez p. Artura Witkowskiego.