Informujemy, że w dniach 12 marca – 27 marca 2020 r. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO” będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Biurem Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski, ul. Unii Europejskiej 4, lok. 204, 86-050 Solec Kujawski.

Zakres doradztwa obejmuje wypełnianie biznesplanów oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe.

Doradztwo będzie realizowane:

  • w Ełku (3 miejsca):
  • I grupa – Hotel Rydzewski ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk – Sala szkoleniowa I piętro
  • II grupa – Hotel Rydzewski ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk – Sala szkoleniowa III piętro
  • Hotel Rydzewski ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk – Sala szkoleniowa III piętro

planowana liczba uczestników: 34 osób.

  • w Gołdapi: Restauracja Matrioszka, ul. Partyzantów 27A, 19-500 Gołdap – Sala konferencyjno – szkoleniowa I piętro

planowana liczba uczestników: 17 osób.