Informujemy, że w dniach 2-6 marca 2020 r. będzie realizowane szkolenie grupowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Usługa szkoleniowa będzie realizowana przez Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski, ul. Unii Europejskiej 4, lok. 204, 86-050 Solec Kujawski.

Szkolenie będzie realizowane w 3 grupach – dwie grupy w Ełku, jedna w Gołdapi.

Miejsca odbywania szkoleń grupowych:

  • Ełk: I grupa

Hotel Rydzewski ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk

Sala szkoleniowa I piętro

wykładowca – Artur Witkowski

  • Ełk: II grupa

Hotel Rydzewski ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk

Sala szkoleniowa III piętro

wykładowca – Przemysław Trawczyński

  • Gołdap:

Restauracja Matrioszka, ul. Partyzantów 27A, 19-500 Gołdap

Sala konferencyjno – szkoleniowa, I piętro

wykładowca – Robert Panek

Godziny odbywania szkoleń:

  • Gołdap: poniedziałek od 10:00 do 15:15; od wtorku do piątku od 9:00 do 14:15.
  • Ełk: poniedziałek od 10:00 do 15:15; od wtorku do piątku od 9:00 do 14:15.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają na własność: skrypt szkoleniowy w wersji elektronicznej na pendrive, notatnik i długopis.

W dniach 26.02.-27.02.2020 r. w Biurze projektu w Gołdapi z uczestnikami projektu będą podpisywane umowy na świadczenie usług doradczo – szkoleniowych. O szczegółach uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Ponadto informujemy, że po szkoleniu będzie realizowane doradztwo indywidualne w okresie 09.03-27.03.2020 r. w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdego uczestnika projektu.

Lista uczestników przypisanych do poszczególnych grup szkoleniowych: