Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została rekrutacja do III edycji projektu „Własna firma w EGO”. Do udziału zakwalifikowanych zostało 51 kandydatów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.

LISTA RANKINGOWA DO III EDYCJI PROJEKTU

Zgodnie z § 7 ust. 22 Regulaminu projektu „Własna firma w EGO” od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie.

Planowany termin szkoleń dla osób zakwalifikowanych do projektu to 2-6.03.2020 r., natomiast w okresie 9-27.03.2020 r. planowane jest udzielenie wsparcia doradczego w wymiarze 8 godzin dla każdego uczestnika.

Jednocześnie informujemy, że szkolenia odbędą się w Ełku (2 grupy szkoleniowe) oraz w Gołdapi (1 grupa szkoleniowa). Szczegółowe informacje dotyczące terminów, miejsca i czasu trwania szkoleń i doradztwa zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu.