Informujemy, że dnia 23.01.2020 r. o godz. 18:30 został wyznaczony terminy spotkania z doradcą zawodowym dla osoby o numerze identyfikacyjnym formularza rekrutacyjnego E‑40/2020. Miejsce: Biuro Rekrutacyjno – Konsultacyjne w Ełku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, ul. Suwalska 38