Program Regionalny

Dzień: 27 maja 2020

Nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

27 maja, 2020

Informujemy, że w dniach od 4 do 10 czerwca 2020 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma w EGO”. Finansowe wsparcie pomostowe jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą finansową wspomagającą uczestnika projektu (przedsiębiorcę) do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej w formie comiesięcznych transz w wysokości nie większej niż […]

Read More