Program Regionalny

Dzień: 2020-04-29

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji

29 kwietnia, 2020

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji. Dotacje zostaną udzielone 42 uczestnikom projektu. W przypadku niewyczerpania puli środków w wyniku procedury wynikającej z § 11 ust. 30 Regulaminu projektu, dotacje zostaną udzielone 2 uczestnikom wg kolejności na liście rezerwowej. W załączeniu zamieszczamy listę rankingową. Lista rankingowa złożonych […]

Read More