Program Regionalny

Dzień: 28 lutego 2020

Harmonogram udzielania wsparcia w formie doradztwa indywidualnego udzielane do dnia zarejestrowania działalności gospodarczej

28 lutego, 2020

Informujemy, że w dniach 12 marca – 27 marca 2020 r. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO” będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Biurem Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski, ul. Unii Europejskiej 4, lok. 204, 86-050 Solec Kujawski. Zakres doradztwa obejmuje wypełnianie biznesplanów […]

Read More