Program Regionalny

Dzień: 21 lutego 2020

Harmonogram udzielania wsparcia w formie szkolenia grupowego

21 lutego, 2020

Informujemy, że w dniach 2-6 marca 2020 r. będzie realizowane szkolenie grupowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Usługa szkoleniowa będzie realizowana przez Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski, ul. Unii Europejskiej 4, lok. 204, 86-050 Solec Kujawski. Szkolenie […]

Read More