Program Regionalny

Dzień: 17 lutego 2020

WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

17 lutego, 2020

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została rekrutacja do III edycji projektu „Własna firma w EGO”. Do udziału zakwalifikowanych zostało 51 kandydatów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową. LISTA RANKINGOWA DO III EDYCJI PROJEKTU Zgodnie z § 7 ust. 22 Regulaminu projektu „Własna firma w EGO” od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie. Planowany termin szkoleń dla osób […]

Read More