Program Regionalny

Autor: Łukasz

UWAGA! Zmiana godzin podstawowego doradztwa indywidualnego zaplanowanego na dzień 31 marca 2020 r.

30 marca, 2020

Informujemy, że w dniu 31 marca 2020 r. podstawowe doradztwo indywidualne realizowane w Gołdapi odbędzie w godzinach od 9.00 do 14.00.

Read More

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji

27 marca, 2020

Informujemy, że w dniach od 1 do 7 kwietnia 2020 r. (bez soboty i niedzieli) odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji w ramach projektu „Własna firma w EGO”.  Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Read More

UWAGA! Zmiana terminu podstawowego doradztwa indywidualnego zaplanowanego na dzień 26 i 27 marca 2020 r.realizowanego przez doradcę Roberta Panek oraz zmiana doradcy

27 marca, 2020

Informujemy, że zaplanowane na dzień 26 i 27 marca 2020 r. podstawowe  doradztwo indywidualne realizowane w Gołdapi – doradca Robert Panek, zostaje przesunięte na dzień 28, 30 i 31 marca 2020 r. i będzie realizowane przez p. Artura Witkowskiego.

Read More

Harmonogram udzielania wsparcia w formie doradztwa indywidualnego udzielane do dnia zarejestrowania działalności gospodarczej

28 lutego, 2020

Informujemy, że w dniach 12 marca – 27 marca 2020 r. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO” będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Biurem Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski, ul. Unii Europejskiej 4, lok. 204, 86-050 Solec Kujawski. Zakres doradztwa obejmuje wypełnianie biznesplanów […]

Read More

UWAGA! Zmiana wykładowcy szkolenia grupowego w Ełku

27 lutego, 2020

Informujemy, że nastąpiła zmiana wykładowcy II grupy szkolenia realizowanego w Ełku w okresie od 02.03.2020 r. do 06.03.2020 r. Wykładowcą na szkoleniu będzie p. Piotr Radkowski.

Read More

Harmonogram udzielania wsparcia w formie szkolenia grupowego

21 lutego, 2020

Informujemy, że w dniach 2-6 marca 2020 r. będzie realizowane szkolenie grupowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Usługa szkoleniowa będzie realizowana przez Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski, ul. Unii Europejskiej 4, lok. 204, 86-050 Solec Kujawski. Szkolenie […]

Read More

WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

17 lutego, 2020

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została rekrutacja do III edycji projektu „Własna firma w EGO”. Do udziału zakwalifikowanych zostało 51 kandydatów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową. LISTA RANKINGOWA DO III EDYCJI PROJEKTU Zgodnie z § 7 ust. 22 Regulaminu projektu „Własna firma w EGO” od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie. Planowany termin szkoleń dla osób […]

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi dnia 4 lutego 2020 r.

31 stycznia, 2020

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi dnia 31 stycznia 2020 r.

28 stycznia, 2020

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniach 29-30 stycznia 2020 r.

25 stycznia, 2020

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More