Program Regionalny

Informacja

30 grudnia, 2020

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kolejnego projektu Powiatu Gołdapskiego pn. „Moja działalność gospodarcza”. Więcej informacji na stronie www.dotacje.powiatgoldap.pl.

Read More

Dodatkowy numer kontaktowy do Biura projektu

17 grudnia, 2020

Podajemy dodatkowy numer kontaktowy do Biura projektu w Gołdapi: 504 159 881.

Read More

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego w sierpniu 2020 r.

31 lipca, 2020

Doradztwo będzie realizowane w 2 miejscach: w Ełku: Hotel Rydzewski ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk – Sala szkoleniowa III piętro (grupa I i II) liczba uczestników: 12 osób w Gołdapi: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II ul. Księdza Popiełuszki 2,19-500 Gołdap – Sala szkoleniowa nr 6. liczba uczestników: 14 osób.

Read More

Rozliczenie poniesionych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego

30 lipca, 2020

Przypominamy, ze zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia do Biura projektu w Gołdapi: zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS, oświadczenia o poniesionych wydatkach w ramach finansowego wsparcia pomostowego. Powyższe dokumenty należy składać co miesiąc w terminie do 14-go dnia kalendarzowego następnego […]

Read More

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego w lipcu 2020 r.

14 lipca, 2020

Doradztwo będzie realizowane w 2 miejscach: w Ełku: Hotel Rydzewski ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk – Sala szkoleniowa III piętro (grupa I i II) liczba uczestników: 28 osób 2. w Gołdapi: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II ul. Księdza Popiełuszki 2,19-500 Gołdap – Sala szkoleniowa nr 6. liczba uczestników: 16 osób.

Read More

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego

17 czerwca, 2020

Informujemy, że od dnia 25.06.2020 r. do końca sierpnia br. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO”, którzy otrzymali wsparcie finansowe na otwarcie działalności w ramach projektu, będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 4 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski, ul. Unii Europejskiej 4, lok. 204, […]

Read More

Nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

27 maja, 2020

Informujemy, że w dniach od 4 do 10 czerwca 2020 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma w EGO”. Finansowe wsparcie pomostowe jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą finansową wspomagającą uczestnika projektu (przedsiębiorcę) do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej w formie comiesięcznych transz w wysokości nie większej niż […]

Read More

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji

29 kwietnia, 2020

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji. Dotacje zostaną udzielone 42 uczestnikom projektu. W przypadku niewyczerpania puli środków w wyniku procedury wynikającej z § 11 ust. 30 Regulaminu projektu, dotacje zostaną udzielone 2 uczestnikom wg kolejności na liście rezerwowej. W załączeniu zamieszczamy listę rankingową. Lista rankingowa złożonych […]

Read More

UWAGA! Zmiana godzin podstawowego doradztwa indywidualnego zaplanowanego na dzień 31 marca 2020 r.

30 marca, 2020

Informujemy, że w dniu 31 marca 2020 r. podstawowe doradztwo indywidualne realizowane w Gołdapi odbędzie w godzinach od 9.00 do 14.00.

Read More

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji

27 marca, 2020

Informujemy, że w dniach od 1 do 7 kwietnia 2020 r. (bez soboty i niedzieli) odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji w ramach projektu „Własna firma w EGO”.  Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Read More