Program Regionalny

Informacja

30 grudnia, 2020

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kolejnego projektu Powiatu Gołdapskiego pn. „Moja działalność gospodarcza”. Więcej informacji na stronie www.dotacje.powiatgoldap.pl.

Read More

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego w sierpniu 2020 r.

31 lipca, 2020

Doradztwo będzie realizowane w 2 miejscach: w Ełku: Hotel Rydzewski ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk – Sala szkoleniowa III piętro (grupa I i II) liczba uczestników: 12 osób w Gołdapi: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II ul. Księdza Popiełuszki 2,19-500 Gołdap – Sala szkoleniowa nr 6. liczba uczestników: 14 osób.

Read More

Rozliczenie poniesionych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego

30 lipca, 2020

Przypominamy, ze zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia do Biura projektu w Gołdapi: zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS, oświadczenia o poniesionych wydatkach w ramach finansowego wsparcia pomostowego. Powyższe dokumenty należy składać co miesiąc w terminie do 14-go dnia kalendarzowego następnego […]

Read More

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego w lipcu 2020 r.

14 lipca, 2020

Doradztwo będzie realizowane w 2 miejscach: w Ełku: Hotel Rydzewski ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk – Sala szkoleniowa III piętro (grupa I i II) liczba uczestników: 28 osób 2. w Gołdapi: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II ul. Księdza Popiełuszki 2,19-500 Gołdap – Sala szkoleniowa nr 6. liczba uczestników: 16 osób.

Read More

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego

17 czerwca, 2020

Informujemy, że od dnia 25.06.2020 r. do końca sierpnia br. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO”, którzy otrzymali wsparcie finansowe na otwarcie działalności w ramach projektu, będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 4 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski, ul. Unii Europejskiej 4, lok. 204, […]

Read More

Nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

27 maja, 2020

Informujemy, że w dniach od 4 do 10 czerwca 2020 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma w EGO”. Finansowe wsparcie pomostowe jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą finansową wspomagającą uczestnika projektu (przedsiębiorcę) do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej w formie comiesięcznych transz w wysokości nie większej niż […]

Read More

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji

29 kwietnia, 2020

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji. Dotacje zostaną udzielone 42 uczestnikom projektu. W przypadku niewyczerpania puli środków w wyniku procedury wynikającej z § 11 ust. 30 Regulaminu projektu, dotacje zostaną udzielone 2 uczestnikom wg kolejności na liście rezerwowej. W załączeniu zamieszczamy listę rankingową. Lista rankingowa złożonych […]

Read More

UWAGA! Zmiana godzin podstawowego doradztwa indywidualnego zaplanowanego na dzień 31 marca 2020 r.

30 marca, 2020

Informujemy, że w dniu 31 marca 2020 r. podstawowe doradztwo indywidualne realizowane w Gołdapi odbędzie w godzinach od 9.00 do 14.00.

Read More

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji

27 marca, 2020

Informujemy, że w dniach od 1 do 7 kwietnia 2020 r. (bez soboty i niedzieli) odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji w ramach projektu „Własna firma w EGO”.  Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Read More

UWAGA! Zmiana terminu podstawowego doradztwa indywidualnego zaplanowanego na dzień 26 i 27 marca 2020 r.realizowanego przez doradcę Roberta Panek oraz zmiana doradcy

27 marca, 2020

Informujemy, że zaplanowane na dzień 26 i 27 marca 2020 r. podstawowe  doradztwo indywidualne realizowane w Gołdapi – doradca Robert Panek, zostaje przesunięte na dzień 28, 30 i 31 marca 2020 r. i będzie realizowane przez p. Artura Witkowskiego.

Read More