Program Regionalny

Rekrutacja do projektu „Własna firma w EGO”

Luty 24, 2018

W dniach od 12 do 23 marca 2018 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem projektu. Formularze będą przyjmowane w okresie naboru w biurze projektu w Gołdapi oraz w biurach rekrutacyjno […]

Read More

Spotkanie „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Luty 13, 2018

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej” Termin: 21 lutego 2018 r. w godzinach  10.00- 12.30 Miejsce: EŁK,  Park Naukowo-Technologiczny, ul. Podmiejska 5

Read More