Program Regionalny

Spotkania z doradcami zawodowymi w Ełku i Gołdapi w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Kwiecień 5, 2018

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w Olecku w dniu 4 kwietnia 2018 r.

Marzec 30, 2018

Informujemy, że zostały wyznaczone termin spotkań z doradcą zawodowym dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w Ełku w dniach 5 i 6 kwietnia 2018 r.

Marzec 29, 2018

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne termin spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcą zawodowym w Gołdapi w dniach 04-06 kwietnia 2018 r.

Marzec 29, 2018

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcą zawodowym dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w Ełku w dniu 28 marca 2018 r.

Marzec 24, 2018

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne termin spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w Ełku w dniu 27 marca 2018 r.

Marzec 23, 2018

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne termin spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcą zawodowym w Gołdapi w dniach 27 i 28 marca 2018 r.

Marzec 22, 2018

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcą zawodowym dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 26 marca 2018 r.

Marzec 21, 2018

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Rekrutacja do projektu „Własna firma w EGO”

Luty 24, 2018

W dniach od 12 do 23 marca 2018 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem projektu. Formularze będą przyjmowane w okresie naboru w biurze projektu w Gołdapi oraz w biurach rekrutacyjno […]

Read More