Program Regionalny

Formularz rekrutacyjny do II edycji projektu „Własna firma w EGO”

Styczeń 9, 2019

Informujemy, że na dokumenty rekrutacyjne do II edycji projektu składają się: – formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1 do Regulaminu projektu, – załączniki do formularza rekrutacyjnego. Można je składać do 18 stycznia br. Powyższe dokumenty są dostępne w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w biurze projektu i biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych.

Read More

Dokumenty rekrutacyjne do II edycji projektu „Własna firma w EGO”

Styczeń 7, 2019

Informujemy, że od dnia 18.12.2018 r. obowiązują nowe dokumenty rekrutacyjne do II edycji projektu. Nowy Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami obowiązujący od 18.12.2018 r. dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w biurze projektu i biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych.

Read More

UWAGA! Informacja dla uczestników projektu z edycji 2018 r. dotycząca wstrzymania wypłat finansowego wsparcia pomostowego

Styczeń 4, 2019

Informujemy, że zgodnie z rekomendacją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie wstrzymujemy wypłatę finansowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu do czasu przekazania zaleceń z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zalecenia będą dotyczyły rozliczania wsparcia pomostowego w kwotach brutto/netto niezależnie od statusu płatnika VAT.

Read More

Rekrutacja do projektu „Własna firma w EGO”

Grudzień 18, 2018

Informujemy, że w dniach od 7 do 18 stycznia 2019 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.  Przed złożeniem formularza kwalifikacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem projektu. Formularze będą przyjmowane w okresie naboru w biurze projektu w Gołdapi oraz w […]

Read More

Informacja o spotkaniu

Grudzień 6, 2018

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej” 

Read More

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego w październiku 2018 r.

Październik 18, 2018

Doradztwo będzie realizowane w Ełku: Hotel Rydzewski, ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk, liczba uczestników: 24 osoby.

Read More

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiatach ełckim, gołdapskim i oleckim

Wrzesień 17, 2018

Informujemy, że w dniach od 7 do 18 stycznia 2019 r. zaplanowano kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego poprzez bezzwrotne wsparcie osób bezrobotnych […]

Read More

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego we wrześniu 2018 r.

Wrzesień 11, 2018

Doradztwo będzie realizowane: w Ełku: Hotel Rydzewski, ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk, liczba uczestników: 30 osób. w Gołdapi: Restauracja Matrioszka, ul. Partyzantów 27A, 19-500 Gołdap, liczba uczestników: 11 osób.

Read More

Rozliczenie poniesionych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego

Wrzesień 3, 2018

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia do Biura projektu w Gołdapi: zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS, oświadczenia o poniesionych wydatkach w ramach finansowego wsparcia pomostowego. Powyższe dokumenty należy składać co miesiąc w terminie do 14-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca po […]

Read More

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego

Sierpień 21, 2018

Informujemy, że od dnia 29.08.2018 r. do końca października dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO”, którzy otrzymali wsparcie finansowe na otwarcie działalności w ramach projektu, będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 4 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 […]

Read More