Program Regionalny

Harmonogram udzielania wsparcia w formie doradztwa indywidualnego udzielane do dnia zarejestrowania działalności gospodarczej

Maj 12, 2018

Informujemy, że w dniach 19 maja – 6 czerwca 2018 r. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO” będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski. Zakres doradztwa obejmuje wypełnianie biznesplanów oraz […]

Read More

Harmonogram udzielania wsparcia w formie szkolenia grupowego

Maj 4, 2018

Informujemy, że w dniach 14-18 maja 2018 r. będzie realizowane szkolenie grupowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Usługa szkoleniowa będzie realizowana przez Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski.

Read More

WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Kwiecień 20, 2018

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została rekrutacja do I edycji projektu „Własna firma w EGO”. Do udziału zakwalifikowanych zostało 49 kandydatów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową. 

Read More

Spotkanie z doradcą zawodowym w Ełku w dniu 17 kwietnia 2018 r.

Kwiecień 13, 2018

Informujemy, że został wyznaczony termin spotkania z doradcą zawodowym dla osoby, której formularz rekrutacyjny posiada następujący numery identyfikacyjny:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w Ełku i Gołdapi w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Kwiecień 5, 2018

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w Olecku w dniu 4 kwietnia 2018 r.

Marzec 30, 2018

Informujemy, że zostały wyznaczone termin spotkań z doradcą zawodowym dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w Ełku w dniach 5 i 6 kwietnia 2018 r.

Marzec 29, 2018

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne termin spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcą zawodowym w Gołdapi w dniach 04-06 kwietnia 2018 r.

Marzec 29, 2018

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcą zawodowym dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w Ełku w dniu 28 marca 2018 r.

Marzec 24, 2018

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne termin spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w Ełku w dniu 27 marca 2018 r.

Marzec 23, 2018

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne termin spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More