Doradztwo będzie realizowane w 4 miejscach:

  1. w Ełku:
  • Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska ul. Słowackiego 2 lok.8, 19-300 Ełk (grupa I i II) – liczba uczestników: 28 osób
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stefan Sztachelski ul. Mickiewicza 9b IV p. lok. 12,  19-300 Ełk (grupa I i II) –
  •  liczba uczestników: 10 osób
  • Powiatowy Urząd Pracy w Ełku ul. Suwalska 38, lok. 3, 19-300 Ełk (grupa I) – liczba uczestników: 10 osób

2. w Gołdapi: Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap  liczba uczestników: 17 osób