Informujemy, że w dniach od 26 czerwca 2019 r. do 2 lipca 2019 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma w EGO”.

Finansowe wsparcie pomostowe jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą finansową wspomagającą uczestnika projektu (przedsiębiorcę) do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej w formie comiesięcznych transz w wysokości nie większej niż 1 260 złotych miesięcznie. Pomoc wypłacana będzie na wniosek przedsiębiorcy przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego.

Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Wnioski będą przyjmowane w okresie naboru w Biurze projektu w Gołdapi.

Należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o finansowe wsparcie pomostowe.
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wnioski dostępne są również w biurze projektu:

Biuro Projektu
siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi
Krótka 1, 19-500 Gołdap
tel. 87/615-44-30
godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500
(pokój nr 30)