Informujemy, że od dnia 24.06.2019 r.do końca sierpnia br. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO”, którzy otrzymali wsparcie finansowe na otwarcie działalności w ramach projektu, będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 4 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska, ul. Słowackiego 2 lok. 8, 19-300 Ełk.

W najbliższym czasie wykonawca usługi będzie kontaktował się z Państwem celem umówienia konkretnego terminu doradztwa.

Zakres doradztwa obejmuje:

  1. pomoc w przygotowaniu dokumentacji w celu rozliczenia otrzymanej dotacji inwestycyjnej,
  2. doradztwo w zakresie prawidłowego wydatkowania dotacji i wsparcia pomostowego (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane),
  3. pomoc przy wypełnieniu dokumentów skierowanych do ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji publicznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Doradztwo w miesiącu czerwcu będzie realizowane w 4 miejscach:

  • w Ełku:
  1. Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska ul. Słowackiego 2 lok.8, 19-300 Ełk (grupa I i II) – liczba uczestników: 7 osób
  2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stefan Sztachelski ul. Mickiewicza 9b IV p. lok. 12, 19-300 Ełk (grupa I i II) – liczba uczestników: 9 osób
  3. Powiatowy Urząd Pracy w Ełku ul. Suwalska 38, lok. 3, 19-300 Ełk (grupa I) – liczba uczestników: 10 osób
  • w Gołdapi:
  1. Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap – liczba uczestników: 4 osoby.

Szczegółowy harmonogram specjalistycznego doradztwa indywidualnego* realizowanego w czerwcu 2019 r.z wyszczególnieniem prowadzących i godzin