Informujemy, że w dniach od 1 do 5 kwietnia 2019 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji w ramach projektu „Własna firma w EGO”.

Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Wnioski będą przyjmowane w okresie naboru w biurze projektu w Gołdapi oraz w biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku.

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji (wniosek o dotację),
  • załącznik 1 do Wniosku o dotację – Biznesplan,
  • załącznik 2 do Wniosku o dotację – Harmonogram inwestycji,
  • załącznik 3 do Wniosku o dotację – Oświadczenia,
  • załącznik 4 do Wniosku o dotację – Oświadczenie o statusie podatnika VAT,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • inne (np. deklaracje współpracy, kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie zawodowe – nie dołączone wcześniej przy formularzu rekrutacyjnym).

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w biurze projektu i biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych:

 Biuro Projektu
siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi
Krótka 1, 19-500 Gołdap
tel. 87/615-44-30
godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500

 

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Ełku
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
Suwalska 38, 19-300 Ełk
tel. 87/629-02-00
(czynne pon – pt w godz. 1530-1930)

 

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Olecku
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko
tel. 87/520-18-01
(czynne we wtorek i czwartek w okresie 2 – 4.04.2019 r. w godz. 1530-1930)