Informujemy, że w dniach 11 marca – 29 marca 2019 r. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO” będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska, ul. Słowackiego 2 lok. 8, 19-300 Ełk.

Zakres doradztwa obejmuje wypełnianie biznesplanów oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe.

Doradztwo będzie realizowane:

  • w Ełku (3 miejsca):
  • Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska, ul. Słowackiego 2 lok.8, 19-300 Ełk
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stefan Sztachelski, ul. Mickiewicza 9b IV p. lok. 12, 19-300 Ełk
  • Powiatowy Urząd Pracy w Ełku ul. Suwalska 38, lok. 3, 19-300 Ełk

planowana liczba uczestników: 56 osób.

  • w Gołdapi: Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap

planowana liczba uczestników: 19 osób.