Informujemy, że w dniach 4-8 marca 2019 r. będzie realizowane szkolenie grupowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Usługa szkoleniowa będzie realizowana przez Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska, ul. Słowackiego 2 lok. 8, 19-300 Ełk.

Szkolenie będzie realizowane w 3 grupach – dwie grupy w Ełku, jedna w Gołdapi.

Miejsca odbywania szkoleń grupowych:

  • Ełk: I grupa – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk.

wykładowca – Agnieszka Wenda,

  • Ełk: II grupa – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk.

wykładowca – Monika Koniecko,

  • Gołdap: Restauracja Matrioszka, Sala konferencyjno – szkoleniowa ul. Partyzantów 27A, 19-500 Gołdap

wykładowca – Magdalena Wiśniewska.

Godziny odbywania szkoleń:

  • Gołdap: poniedziałek od 11:00 do 16:10; od wtorku do piątku od 9:00 do 14:10.
  • Ełk: poniedziałek od 9:00 do 14:10; od wtorku do piątku od 11:00 do 16:10.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają na własność: skrypt szkoleniowy w wersji elektronicznej na pendrive, notatnik, długopis, ołówek.

W dniach 28.02.-01.03.2019 r. w Biurze projektu w Gołdapi z uczestnikami projektu będą podpisywane umowy na świadczenie usług doradczo – szkoleniowych. O szczegółach uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Ponadto informujemy, że po szkoleniu będzie realizowane doradztwo indywidualne w okresie 11.03-29.03.2019 r. w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdego uczestnika projektu.

Lista uczestników przypisanych do poszczególnych grup szkoleniowych