Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została rekrutacja do II edycji projektu „Własna firma w EGO”. Do udziału zakwalifikowanych zostało 75 kandydatów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II EDYCJI PROJEKTU

Zgodnie z § 7 ust. 22 Regulaminu projektu „Własna firma w EGO” od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie.

Planowany termin szkoleń dla osób zakwalifikowanych do projektu to 4-8.03.2019 r., natomiast w okresie 11-29.03.2019 r. planowane jest udzielenie wsparcia doradczego w wymiarze 8 godzin dla każdego uczestnika. Jednocześnie informujemy, że szkolenia odbędą się w Ełku (2 grupy szkoleniowe) oraz w Gołdapi (1 grupa szkoleniowa). Szczegółowe informacje dotyczące terminów, miejsca i czasu trwania szkoleń i doradztwa zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu.