Zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Miejsce: Biuro Rekrutacyjno – Konsultacyjne w Ełku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku,  ul. Suwalska 38

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1

Miejsce: Biuro Rekrutacyjno – Konsultacyjne w Olecku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, ul. Armii Krajowej 30