Informujemy, że zgodnie z rekomendacją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie wstrzymujemy wypłatę finansowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu do czasu przekazania zaleceń z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zalecenia będą dotyczyły rozliczania wsparcia pomostowego w kwotach brutto/netto niezależnie od statusu płatnika VAT.