Informujemy, że w dniach 19 maja – 6 czerwca 2018 r. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO” będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski.

Zakres doradztwa obejmuje wypełnianie biznesplanów oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe.

 Doradztwo będzie realizowane w 2 miejscach:

  • w Ełku: Hotel Rydzewski, ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk,

planowana liczba uczestników: 36 osób.

  • w Gołdapi: Restauracja Matrioszka, ul. Partyzantów 27A, 19-500 Gołdap

planowana liczba uczestników: 13 osób.

Harmonogram podstawowego doradztwa indywidualnego
z wyszczególnieniem prowadzących i godzin