Informujemy, że w dniach 14-18 maja 2018 r. będzie realizowane szkolenie grupowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Usługa szkoleniowa będzie realizowana przez Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski.

 Szkolenie będzie realizowane w 3 grupach – dwie grupy w Ełku, jedna w Gołdapi.

 Miejsca odbywania szkoleń grupowych:

  • Ełk: I grupa – Hotel Rydzewski, ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk

wykładowca – Artur Witkowski,

  • Ełk: II grupa – Hotel Rydzewski, ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk

wykładowca – Przemysław Trawczyński,

  • Gołdap: Restauracja Matrioszka, ul. Partyzantów 27A, 19-500 Gołdap

wykładowca – Łukasz Skawiński.

Godziny odbywania szkoleń: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 14:15.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają na własność: skrypt szkoleniowy w wersji elektronicznej na pendrive, notatnik, długopis, ołówek.

W dniach 9-11.05.2018 r. w Biurze projektu w Gołdapi z uczestnikami projektu będą podpisywane umowy na świadczenie usług doradczo – szkoleniowych. O szczegółach uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Ponadto informujemy, że po szkoleniu będzie realizowane doradztwo indywidualne w okresie 19.05-06.06.2018 r. w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdego uczestnika projektu.

Lista uczestników przypisanych do poszczególnych gryp szkoleniowych:

Lp. EŁK
GRUPA I
EŁK
GRUPA II
GOŁDAP
1. E-1/2018 E-23/2018 G-1/2018
2. E-2/2018 E-24/2018 G-3/2018
3. E-3/2018 E-26/2018 G-4/2018
4. E-4/2018 E-27/2018 G-5/2018
5. E-6/2018 E-28/2018 G-6/2018
6. E-7/2018 E-29/2018 G-8/2018
7. E-8/2018 E-30/2018 G-9/2018
8. E-9/2018 E-32/2018 G-11/2018
9. E-11/2018 E-34/2018 G-12/2018
10. E-13/2018 E-35/2018 G-13/2018
11. E-14/2018 E-36/2018 G-14/2018
12. E-15/2018 E-37/2018 G-15/2018
13. E-16/2018 E-38/2018 G-16/2018
14. E-17/2018 E-39/2018
15. E-18/2018 E-40/2018
16. E-19/2018 O-1/2018
17. E-21/2018 O-2/2018
18. E-22/2018 O-3/2018