Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została rekrutacja do I edycji projektu „Własna firma w EGO”. Do udziału zakwalifikowanych zostało 49 kandydatów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową. 

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO I EDYCJI PROJEKTU

Zgodnie z § 7  ust. 22 Regulaminu projektu „Własna firma w EGO” od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie.

Planowany termin szkoleń dla osób zakwalifikowanych do projektu to 14-18.05.2018 r., natomiast w okresie 18.05 – 08.06.2018 r. planowane jest udzielenie wsparcia doradczego w wymiarze 8 godzin dla każdego uczestnika (aktualnie trwa procedura wyboru wykonawcy usługi doradczo – szkoleniowej). Jednocześnie informujemy, że szkolenia odbędą się w Ełku (2 grupy szkoleniowe) oraz w Gołdapi (1 grupa szkoleniowa). Szczegółowe informacje dotyczące terminów, miejsca i czasu trwania szkoleń i doradztwa zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu.