Informujemy, że został wyznaczony termin spotkania z doradcą zawodowym dla osoby, której formularz rekrutacyjny posiada następujący numery identyfikacyjny:

Data Godzina Numer identyfikacyjny Miejsce
17.04.2018 r.
(wtorek)
15:45 E-35/2018 Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne w Ełku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
ul. Suwalska 38