Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Data Godzina Numer identyfikacyjny Miejsce
09.04.2018 r.
(poniedziałek)
15:45 E-20/2018 Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne w Ełku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
ul. Suwalska 38
15:45 G-10/2018 Starostwo Powiatowe w Gołdapi
ul. Krótka 1