Informujemy, że zostały wyznaczone termin spotkań z doradcą zawodowym dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Data Godzina Numer identyfikacyjny Miejsce
04.04.2018 r.
(środa)
15:45 O-2/2018 Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne w Olecku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
ul. Armii Krajowej 30
16:30 O-4/2018
17:15 O-3/2018
18:00 O-1/2018