Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne termin spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Data Godzina Numer identyfikacyjny Miejsce
05.04.2018 r.
(czwartek)
15:45 E-34/2018 Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne w Ełku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
ul. Suwalska 38
E-28/2018
16:30 E-26/2018
E-31/2018
17:15 E-21/2018
E-19/2018
18:00 E-37/2018
E-36/2018
06.04.2018 r.
(piątek)
15:45 E-33/2018 Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne w Ełku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
ul. Suwalska 38
E-38/2018
16:30 G-17/2018
E-32/2018
17:15 E-23/2018