Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcą zawodowym dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Data Godzina Numer identyfikacyjny Miejsce
04.04.2018 r.
(środa)
15:45 G-13/2018 Starostwo Powiatowe w Gołdapi
ul. Krótka 1
(pokój nr 3)
16:30 G-16/2018
05.04.2018 r.
(czwartek)
15:45 G-12/2018
16:30 G-14/2018
06.04.2018 r.
(piątek)
15:45 G-15/2018