Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne termin spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Data Godzina Numer identyfikacyjny Miejsce
28.03.2018 r.
(środa)
15:45 E-17/2018 Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne w Ełku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
ul. Suwalska 38
E-29/2018
16:30 E-13/2018
E-40/2018
17:15 E-27/2018
E-30/2018
18:00 E-22/2018
E-25/2018