Program Regionalny

Dzień: 13 czerwca 2019

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego

13 czerwca, 2019

Informujemy, że od dnia 24.06.2019 r.do końca sierpnia br. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO”, którzy otrzymali wsparcie finansowe na otwarcie działalności w ramach projektu, będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 4 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska, ul. Słowackiego 2 lok. 8, 19-300 Ełk.

Read More