Program Regionalny

Dzień: 10 maja 2019

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji

10 maja, 2019

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji. Dotacje zostaną udzielone dla 65 uczestników projektu. W załączeniu zamieszczamy listę rankingową. Lista rankingowa złożonych wniosków Komisja Oceny Wniosków zakwalifikowała do dofinansowania wnioski od poz. 1 do 65. Zgodnie z § 11 ust. 29 Regulaminu projektu uczestnik projektu, któremu w wyniku […]

Read More