Program Regionalny

Dzień: 1 marca 2019

Harmonogram udzielania wsparcia w formie doradztwa indywidualnego udzielane do dnia zarejestrowania działalności gospodarczej

Marzec 1, 2019

Informujemy, że w dniach 11 marca – 29 marca 2019 r. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO” będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska, ul. Słowackiego 2 lok. 8, 19-300 Ełk. Zakres doradztwa obejmuje wypełnianie biznesplanów oraz wniosków o finansowe wsparcie […]

Read More