Program Regionalny

Dzień: 23 lutego 2019

Harmonogram udzielania wsparcia w formie szkolenia grupowego

Luty 23, 2019

Informujemy, że w dniach 4-8 marca 2019 r. będzie realizowane szkolenie grupowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Usługa szkoleniowa będzie realizowana przez Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska, ul. Słowackiego 2 lok. 8, 19-300 Ełk. Szkolenie będzie realizowane w 3 grupach […]

Read More