Program Regionalny

Autor: Łukasz

Zmiana Regulamin projektu oraz terminu naboru wniosków na okres od 15 do 19 kwietnia 2019 r.

Marzec 29, 2019

Informujemy,  że z dniem 29.03.2019 r. zmianie uległ Regulamin projektu pn. „Własna firma w EGO”.

Read More

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji

Marzec 25, 2019

Informujemy, że w dniach od 1 do 5 kwietnia 2019 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji w ramach projektu „Własna firma w EGO”. Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem projektu. Wnioski będą przyjmowane w okresie naboru w biurze projektu w Gołdapi oraz w biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych […]

Read More

Harmonogram udzielania wsparcia w formie doradztwa indywidualnego udzielane do dnia zarejestrowania działalności gospodarczej

Marzec 1, 2019

Informujemy, że w dniach 11 marca – 29 marca 2019 r. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO” będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska, ul. Słowackiego 2 lok. 8, 19-300 Ełk. Zakres doradztwa obejmuje wypełnianie biznesplanów oraz wniosków o finansowe wsparcie […]

Read More

Harmonogram udzielania wsparcia w formie szkolenia grupowego

Luty 23, 2019

Informujemy, że w dniach 4-8 marca 2019 r. będzie realizowane szkolenie grupowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Usługa szkoleniowa będzie realizowana przez Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska, ul. Słowackiego 2 lok. 8, 19-300 Ełk. Szkolenie będzie realizowane w 3 grupach […]

Read More

WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Luty 21, 2019

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została rekrutacja do II edycji projektu „Własna firma w EGO”. Do udziału zakwalifikowanych zostało 75 kandydatów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniach 4-5 lutego 2019 r.

Styczeń 31, 2019

Zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne: Miejsce: Biuro Rekrutacyjno – Konsultacyjne w Ełku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, ul. Suwalska 38

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniach 30 stycznia – 1 lutego 2019 r.

Styczeń 26, 2019

Zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne: Miejsce: Biuro Rekrutacyjno – Konsultacyjne w Ełku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku,  ul. Suwalska 38 Miejsce: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1 Miejsce: Biuro Rekrutacyjno – Konsultacyjne w Olecku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, ul. Armii Krajowej 30

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 29 stycznia 2019 r.

Styczeń 25, 2019

Zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 28 stycznia 2019 r.

Styczeń 24, 2019

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniach 23-25 stycznia 2019 r.

Styczeń 19, 2019

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne: Miejsce: Biuro Rekrutacyjno – Konsultacyjne w Ełku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, ul. Suwalska 38   Miejsce: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1     Miejsce: Biuro Rekrutacyjno – Konsultacyjne w Olecku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, ul. Armii […]

Read More