Program Regionalny

Autor: Łukasz

Rekrutacja do projektu „Własna firma w EGO”

Grudzień 2, 2019

Informujemy, że w dniach od 7 do 20 stycznia 2020 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do III edycji projektu „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Read More

Rozliczenie poniesionych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego

Sierpień 6, 2019

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia do Biura projektu w Gołdapi: zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS, oświadczenia o poniesionych wydatkach w ramach finansowego wsparcia pomostowego. Powyższe dokumenty należy składać co miesiąc w terminie do 14-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca po […]

Read More

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego w sierpniu 2019 r.

Lipiec 21, 2019

Doradztwo będzie realizowane w 2 miejscach: w Ełku: Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska Słowackiego 2 lok.8, 19-300 Ełk, liczba uczestników: 25 osób, w Gołdapi: Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap, liczba uczestników: 13 osób.

Read More

UWAGA! Zmiana terminu i godzin specjalistycznego doradztwa indywidualnego realizowanego przez doradcę Magdalenę Wiśniewską

Lipiec 2, 2019

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu i godzin specjalistycznego doradztwa indywidualnego realizowanego w Centrum Dydaktyczno -Szkoleniowym w Gołdapi przy ul. Partyzantów 31 oraz zmiana godzin doradztwa indywidualnego odbywanego w firmie Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska przy ul. Słowackiego 2 lok.8  w Ełku.

Read More

Dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji

Czerwiec 27, 2019

Osoby, które zamierzają dokonywać zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji prosimy o składanie wniosku według załączonego wzoru. Wniosek o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji – Excel lub Wniosek o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji – Word

Read More

UWAGA! Zmiana terminu specjalistycznego doradztwa indywidualnego zaplanowanego na dzień 5 lipca 2019 r.

Czerwiec 26, 2019

Informujemy, że zaplanowane na dzień 5 lipca 2019 r. specjalistyczne doradztwo indywidualne dla grupy I – doradca Agnieszka Wenda zostaje przesunięte na dzień 10.07.2019 r.  w godz. 15.30 – 19.30.

Read More

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego w lipcu 2019 r.

Czerwiec 19, 2019

 Doradztwo będzie realizowane w 4 miejscach: w Ełku: Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska ul. Słowackiego 2 lok.8, 19-300 Ełk (grupa I i II) – liczba uczestników: 28 osób Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stefan Sztachelski ul. Mickiewicza 9b IV p. lok. 12,  19-300 Ełk (grupa I i II) –  liczba uczestników: 10 osób Powiatowy Urząd Pracy w Ełku ul. […]

Read More

Nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Czerwiec 18, 2019

Informujemy, że w dniach od 26 czerwca 2019 r. do 2 lipca 2019 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma w EGO”.

Read More

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego

Czerwiec 13, 2019

Informujemy, że od dnia 24.06.2019 r.do końca sierpnia br. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO”, którzy otrzymali wsparcie finansowe na otwarcie działalności w ramach projektu, będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 4 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska, ul. Słowackiego 2 lok. 8, 19-300 Ełk.

Read More

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji

Maj 10, 2019

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji. Dotacje zostaną udzielone dla 65 uczestników projektu. W załączeniu zamieszczamy listę rankingową. Lista rankingowa złożonych wniosków Komisja Oceny Wniosków zakwalifikowała do dofinansowania wnioski od poz. 1 do 65. Zgodnie z § 11 ust. 29 Regulaminu projektu uczestnik projektu, któremu w wyniku […]

Read More