Program Regionalny

Autor: Łukasz

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego w lipcu 2019 r.

Czerwiec 19, 2019

 Doradztwo będzie realizowane w 4 miejscach: w Ełku: Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska ul. Słowackiego 2 lok.8, 19-300 Ełk (grupa I i II) – liczba uczestników: 28 osób Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stefan Sztachelski ul. Mickiewicza 9b IV p. lok. 12,  19-300 Ełk (grupa I i II) –  liczba uczestników: 10 osób Powiatowy Urząd Pracy w Ełku ul. […]

Read More

Nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Czerwiec 18, 2019

Informujemy, że w dniach od 26 czerwca 2019 r. do 2 lipca 2019 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma w EGO”.

Read More

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego

Czerwiec 13, 2019

Informujemy, że od dnia 24.06.2019 r.do końca sierpnia br. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO”, którzy otrzymali wsparcie finansowe na otwarcie działalności w ramach projektu, będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 4 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska, ul. Słowackiego 2 lok. 8, 19-300 Ełk.

Read More

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji

Maj 10, 2019

Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji. Dotacje zostaną udzielone dla 65 uczestników projektu. W załączeniu zamieszczamy listę rankingową. Lista rankingowa złożonych wniosków Komisja Oceny Wniosków zakwalifikowała do dofinansowania wnioski od poz. 1 do 65. Zgodnie z § 11 ust. 29 Regulaminu projektu uczestnik projektu, któremu w wyniku […]

Read More

Informacja dot. wsparcia pomostowego

Kwiecień 15, 2019

Informujemy, że w tej edycji projektu nabór winsoków o finansowe wsparcie pomostowe zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

Read More

Zmiana Regulamin projektu oraz terminu naboru wniosków na okres od 15 do 19 kwietnia 2019 r.

Marzec 29, 2019

Informujemy,  że z dniem 29.03.2019 r. zmianie uległ Regulamin projektu pn. „Własna firma w EGO”.

Read More

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji

Marzec 25, 2019

Informujemy, że w dniach od 1 do 5 kwietnia 2019 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji w ramach projektu „Własna firma w EGO”. Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem projektu. Wnioski będą przyjmowane w okresie naboru w biurze projektu w Gołdapi oraz w biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych […]

Read More

Harmonogram udzielania wsparcia w formie doradztwa indywidualnego udzielane do dnia zarejestrowania działalności gospodarczej

Marzec 1, 2019

Informujemy, że w dniach 11 marca – 29 marca 2019 r. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO” będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska, ul. Słowackiego 2 lok. 8, 19-300 Ełk. Zakres doradztwa obejmuje wypełnianie biznesplanów oraz wniosków o finansowe wsparcie […]

Read More

Harmonogram udzielania wsparcia w formie szkolenia grupowego

Luty 23, 2019

Informujemy, że w dniach 4-8 marca 2019 r. będzie realizowane szkolenie grupowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Usługa szkoleniowa będzie realizowana przez Doradztwo Biznesowo-Szkoleniowe Magdalena Wiśniewska, ul. Słowackiego 2 lok. 8, 19-300 Ełk. Szkolenie będzie realizowane w 3 grupach […]

Read More

WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Luty 21, 2019

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została rekrutacja do II edycji projektu „Własna firma w EGO”. Do udziału zakwalifikowanych zostało 75 kandydatów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.

Read More