Program Regionalny

Informacja dla uczestników w związku z przetwarzaniem danych osobowych w projekcie „Własna firma w EGO”

Lipiec 30, 2018

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119) zwanego dalej RODO, Powiat Gołdapski informuje, że:

Read More

Informacja dotycząca specjalistycznego doradztwa po otrzymaniu wsparcia finansowego na otwarcie działalności w ramach projektu

Lipiec 30, 2018

Informujemy, że zgodnie z umową na świadczenie usług doradczo – szkoleniowych w okresie od sierpnia do października 2018 r. będzie realizowane specjalistyczne doradztwo w ramach wsparcia pomostowego. Wymiar doradztwa to 4 godziny zegarowe dla każdego uczestnika, który otrzymał dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  Termin i miejsce doradztwa specjalistycznego będą ustalane w porozumieniu z uczestnikiem i doradcą. […]

Read More

Informacja na temat form zabezpieczenia jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Lipiec 6, 2018

Zgodnie z § 10 ust. 12 Regulaminu projektu warunkiem wypłaty środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest wniesienie przez Uczestnika co najmniej 2 z poniższych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o udzieleniu wsparcia finansowego w postaci dotacji (do wyboru): weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; poręczenie osób fizycznych: 2 osoby fizyczne zatrudnione na czas nieokreślony […]

Read More

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji

Lipiec 2, 2018

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji. Dotacje zostaną udzielone dla 44 uczestników projektu. W załączeniu zamieszczamy listę rankingową. Lista rankingowa złożonych wniosków 2018 Komisja Oceny Wniosków zakwalifikowała do dofinansowania wnioski od poz. 1 do 44. Zgodnie z § 11 ust. 29 Regulaminu projektu uczestnik […]

Read More

Przedłużenie naboru wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Czerwiec 8, 2018

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego zostaje przedłużony o dwa tygodnie, tj. do 27.06.2018 r. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 500,00 zł miesięcznie i może być przyznana na okres do 9 miesięcy. W ramach wsparcia pomostowego zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu projektu mogą być ponoszone obligatoryjne wydatki, tj.: koszty ZUS/KRUS; koszty administracyjne (w tym […]

Read More

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Maj 29, 2018

Informujemy, że w dniach od 7 do 13 czerwca 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma w EGO”. Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem projektu. Wnioski będą przyjmowane w okresie naboru w biurze projektu w […]

Read More

Harmonogram udzielania wsparcia w formie doradztwa indywidualnego udzielane do dnia zarejestrowania działalności gospodarczej

Maj 12, 2018

Informujemy, że w dniach 19 maja – 6 czerwca 2018 r. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO” będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski. Zakres doradztwa obejmuje wypełnianie biznesplanów oraz […]

Read More

Harmonogram udzielania wsparcia w formie szkolenia grupowego

Maj 4, 2018

Informujemy, że w dniach 14-18 maja 2018 r. będzie realizowane szkolenie grupowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Usługa szkoleniowa będzie realizowana przez Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski.

Read More

WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Kwiecień 20, 2018

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została rekrutacja do I edycji projektu „Własna firma w EGO”. Do udziału zakwalifikowanych zostało 49 kandydatów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową. 

Read More

Spotkanie z doradcą zawodowym w Ełku w dniu 17 kwietnia 2018 r.

Kwiecień 13, 2018

Informujemy, że został wyznaczony termin spotkania z doradcą zawodowym dla osoby, której formularz rekrutacyjny posiada następujący numery identyfikacyjny:

Read More