Program Regionalny

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniach 4-5 lutego 2019 r.

Styczeń 31, 2019

Zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne: Miejsce: Biuro Rekrutacyjno – Konsultacyjne w Ełku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, ul. Suwalska 38

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniach 30 stycznia – 1 lutego 2019 r.

Styczeń 26, 2019

Zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne: Miejsce: Biuro Rekrutacyjno – Konsultacyjne w Ełku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku,  ul. Suwalska 38 Miejsce: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1 Miejsce: Biuro Rekrutacyjno – Konsultacyjne w Olecku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, ul. Armii Krajowej 30

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 29 stycznia 2019 r.

Styczeń 25, 2019

Zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 28 stycznia 2019 r.

Styczeń 24, 2019

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniach 23-25 stycznia 2019 r.

Styczeń 19, 2019

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne: Miejsce: Biuro Rekrutacyjno – Konsultacyjne w Ełku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, ul. Suwalska 38   Miejsce: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1     Miejsce: Biuro Rekrutacyjno – Konsultacyjne w Olecku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, ul. Armii […]

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 22 stycznia 2019 r.

Styczeń 18, 2019

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 21 stycznia 2019 r.

Styczeń 17, 2019

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze rekrutacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Read More

Formularz rekrutacyjny do II edycji projektu „Własna firma w EGO”

Styczeń 9, 2019

Informujemy, że na dokumenty rekrutacyjne do II edycji projektu składają się: – formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1 do Regulaminu projektu, – załączniki do formularza rekrutacyjnego. Można je składać do 18 stycznia br. Powyższe dokumenty są dostępne w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w biurze projektu i biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych.

Read More

Dokumenty rekrutacyjne do II edycji projektu „Własna firma w EGO”

Styczeń 7, 2019

Informujemy, że od dnia 18.12.2018 r. obowiązują nowe dokumenty rekrutacyjne do II edycji projektu. Nowy Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami obowiązujący od 18.12.2018 r. dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w biurze projektu i biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych.

Read More

UWAGA! Informacja dla uczestników projektu z edycji 2018 r. dotycząca wstrzymania wypłat finansowego wsparcia pomostowego

Styczeń 4, 2019

Informujemy, że zgodnie z rekomendacją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie wstrzymujemy wypłatę finansowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu do czasu przekazania zaleceń z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zalecenia będą dotyczyły rozliczania wsparcia pomostowego w kwotach brutto/netto niezależnie od statusu płatnika VAT.

Read More